Informacja dla uczestników wycieczki do Wrocławia

Wyjazd na wycieczkę do Wrocławia- 05 czerwca 2014 r, godz. 07.00 – parking MOK.              Proszę zabrać legitymację emeryta-rencisty.

Wycieczka – w ramach projektu współfinansowanego  przez  Urząd Gminy „p.n. „Barokowym Szlakiem po Stolicy Dolnego Śląska”

Lider sekcji- T. Skwarczyńska.