Informacja dla uczestników wycieczki do Dziwnowa

WYJAZD NA WYCIECZKĘ INTEGRACYJNĄ  DO DZIWNOWA

20.08. 2017 /niedziela/

 Godz. 6:00

ZAWIERCIE, Parking MOK , ul. Piastowska

 Warunki ubezpieczenia uczestników wycieczki

UBEZPIECZENIE (w Polsce) w PZU S.A. w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz następstw obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego do kwoty 3.000 zł zgodnie z ogólnymi warunkami dostępnymi w BP KULIG TRAVEL;

uwaga – ubezpieczenie nie obejmuje m.in. kosztów assistance (np. transport chorego do szpitala bądź innej placówki medycznej, apteki itp.). Odpłatność za niniejszą usługę ponosi klient