Informacja dla uczestników wycieczki do Krakowa w dn. 30.01.2018

Wyjazd do Krakowa na wystawę ” WYSPIAŃSKI ” w Muzeum Narodowym i wystawę szopek

dn. 30.01.2018  godz. 8.00 -parking  MOK