Informacja dla uczestników wycieczki do Petersburga

Uczestnicy wycieczki do Petersburga proszeni są  o osobiste zgłoszenie się do lidera sekcji                                 w celu podpisania wniosku wizowego i złożenia paszportu w terminie do 23.03.2017 r.                                                             w dniach dyżurów .

                                        Lider sekcji turystycznej: Teresa Skwarczyńska