Informacja dla uczestników wycieczki do Petersburga

Osoby zapisane na wycieczkę do Petersburga proszone są  o przesłanie drogą mailową na

adres terskwar@wp.pl poniższe dane  do wniosku o wizę do Rosji w terminie do dn. 25.01.2017

1.Nazwisko łacińskimi literami zgodnie z pisownią podaną w paszporcie …………………………………………………………………….

2.Imię/imiona łacińskimi literami zgodnie z pisownią podaną w paszporcie

3.Nazwisko panieńskie ……………………………………………………………………….

4.Data urodzenia wskazana w paszporcie ………………………………………….

5. Miejsce urodzenia…………………………………………………………………………..

6.Seria i nr paszportu…………………………………………………………………………

7.Data wydania paszportu…………………………………………………………………….

8.Data upływu ważności paszportu……………………………………………………..

9.Czy Pan/i była kiedykolwiek w Rosji. Jeżeli tak wpisać ilość pobytów i datę ostatniego pobytu

10. Adres stałego miejsca zamieszkania kod pocztowy, miejscowość ,ulica, nr telefonu, e-mail

11.Czy Pan/i obecnie pracuje? Jeżeli tak proszę podać: miejsce pracy, stanowisko ,adres,  nr telefonu, e-mail

12. Czy Pan/i  posiada krewnych na terytorium Rosji. Jeżeli tak należy ich wyszczególnić: nazwisko i imię, stopień pokrewieństwa, data urodzenia.