Informacja dla uczestników wyjazdu do Buska Zdroju i Albanii.

Lider sekcji turystycznej informuje uczestników wyjazdu na wczasy lecznicze do Buska ,

że wpłaty II raty będą przyjmowane  od dnia 10 do 31  marca 2015 r. w dniach dyżurów.

Od dnia 09 kwietnia 2015 r. będą przyjmowane wpłaty na wyjazd integracyjny do Albanii.