INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU DO MIELNA – TURNUS II

Wyjazd turnusu II do Mielna dnia 21 sierpnia 2019 r.,środa godz 7.00 MOK
Prosimy uczestników o zabranie legitymacji ZUS
Opiekun grupy Krystyna Stankiewicz