Informacja dla uczestników wyjazdu do Mielna

Informujemy , że z przyczyn od nas niezależnych  uległ zmianie termin wyjazdu do Mielna w turnusie  czerwcowym. Nowy termin -19.06-29.06.2018 r.

Pozostałe terminy wyjazdów integracyjnych pozostają bez zmian.

Lider sekcji: Teresa Skwarczyńska