INFORMACJA DLA WRZEŚNIOWEJ GRUPY KOMPUTEROWEJ

Pierwsze zajęcia z informatyki grupy wrześniowej rozpoczną się 11.09.(czwartek) 2014 r. o godzinie 15.00 w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ulicy Rataja 29.