Informacja dotycząca opłat składek członkowskich

Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż opłaty składek członkowskich można dokonywać w dwojaki sposób:

1. jak dotychczas tj. w formie gotówkowej w dniach dyżurów ( wtorek w godz. 10,00- 12,00 i czwartek godz. 15,00-17,00)

2. w formie elektronicznej dokonując wpłaty na nasze konto bankowe Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu ul. Piastowska 1                                                                               Bank Śląski O/Zawiercie nr konta 05 1050 1591 1000 0023 1686 6264

UWAGA!

Wszyscy Ci Państwo,którzy dokonają wpłaty online powinni zgłosić się do pokoju nr 325 w dniach dyżurów z legitymacją i pokwitowaniem stwierdzajacym wpłatę w celu dokonania stosownych zapisów w tejże legitymacji.

Mamy nadzieję, że ta forma płatności pozwoli Państwu zaoszczędzić cenny czas i rozładować kolejki w biurze naszego stowarzyszenia.

                                                 Skarbnik Maria Rubik