INFORMACJA O PROJEKTACH SAMORZĄDOWYCH

Informujemy, iż w roku bieżącym realizować będziemy następujące projekty w oparciu o dofinansowanie ze strony Władz Samorządowych tj. Gminy Zawiercie i Starostwa Powiatowego:

Dzięki środkom uzyskanym z Gminy Zawiercie

realizować będziemy:

PROJEKT pod nazwą „Działalność edukacyjna i warsztatowa Klubu „Młodych Literatów”  ZUTW  w terminie 1.4.- 30.11. 2014

oraz tzw. Małe Granty

1/ „Barokowym Szlakiem po Zabytkach Dolnego Śląska

2/ „W ramach turystyki aktywnej wyjazd na Ogólnopolska Olimpiadę UTW w Łazach” w terminie 1.5 – 20.6.2014

3/ „ZUTW promuje Zawiercie na VII Juwenaliach UTW w Warszawie ” – w terminie 1.5 – 20.6.2014 r

4/ „Warsztaty na JURZE podsumowujące siódmy rok edukacji grupy medycyny holistycznej ZUTW”.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

przekazało nam dotacje na realizację n/w projektów :

1/ Międzypokoleniowe Zawody Sportowe „SPORT ŁĄCZY  POKOLENIA” – termin od 1.5- 20.6.2014- zawody odbędą się 29 maja 2014 roku na boisku Gimnazjum nr 2.

2/ „ZUTW na VII Ogólnopolskich  Juwenaliach UTW w Warszawie”w dniach 9-10 czerwca 2014 r.

o szczegółach realizacji w/w projektów informować będziemy na bieżąco.