Informacja o wykładach

W dniu 24.10.2017r. godz. 15.30 w s.305 odbędzie się wykład                     

nt.: „Czary w wyobrażeniach ludzi – magia w kulturze i literaturze”.

Wykład wygłosi dr Radosław Molenda (WSB Dąbrowa Górnicza)

 

W dniu 14.11.2017r. godz. 15.30 w s. 305 odbędzie się dodatkowy wykład

nt.: „Prawo konsumenckie”.                                                                             

Wykład wygłosi prawnik  mgr Wojciech Nalepa (FUTW Nowy Sącz).

 

Pozostałe wykłady realizowane będą zgodnie z harmonogramem