Informacja przekazana przez FEDERACJĘ UTW

Szanowni Panstwo Liderzy UTW

Przesyłam poniżej link z wystąpieniem premiera D.Tuska na spotkaniu ze słuchaczami UTW. Proszę o możliwość zapoznania słuchaczy Waszych UTW z tym wystąpieniem.Warto aby informację o tym wydarzeniu upowszechnić we wszystkich UTW w kraju.Oczekujemy na program rządowy wsparcia dla UTW i będziemy monitorować rząd w tym zakresie.

z pozdrowieniami
Wiesława Borczyk

> Premier Donald Tusk – spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku
> Szczawnica 16 lipca 2011
>
> http://www.youtube.com/watch?v=injEjqVzYe0