INFORMACJA Z FEDERACJI ZUTW

Szanowni Państwo,

przesyłam poniżej link do strony, gdzie jest zamieszczony artykuł pana posła Michała Szczerby. Dotyczy polityki senioralnej w naszym kraju oraz roli i zaangażowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w jej tworzeniu, a także rad seniorów, które mogą być tworzone w każdej gminie/mieście jak również w dzielnicach większych miast.

Polecamy Państwu ten artykuł i zachęcamy, aby również przesłać tę informację do słuchaczy – studentów UTW, dzięki czemu wiele osób może dowiedzieć się o partycypacji środowiska UTW w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących osób starszych, przez władze państwowe.

Artykuł ” Polityka senioralna na serio”

http://www.rp.pl/artykul/1074836.html?print=tak&p=0

Pragnę także Państwu przypomnieć, że już 16 lipca 2011 r. Premier Donald Tusk spotkał się w Szczawnicy ze słuchaczami i liderami Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Podczas rozmowy UTW Donald Tusk podkreślił znaczenie idei uniwersytetów trzeciego wieku i korzyści, jakie przynosi działalność tych placówek. -” Warto się zastanowić, w jaki sposób skuteczniej można by pomóc uniwersytetom, bo to po prostu działa” – zaznaczył. Premier dodał, że działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku ma znaczenie nie tylko dla słuchaczy, ale również dla młodszego pokolenia, które dopiero za kilkadziesiąt lat będzie korzystało z takich placówek.

Organizatorem spotkania z Premierem była Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW.

Aktualne informacje o działalności Federacji UTW są dostępne na www.federacjautw.pl

– zapraszamy do zaglądania na nasza stronę !

Wiesława Borczyk

Prezes Zarządu