Informacje dla członków sekcji gimnastyki rehabilitacyjnej

Z powodu pilnych spraw rodzinnych  pani Janiny Wieczorek zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej w dn. 03.03.2014 (poniedziałek) i 06.03.2014 (czwartek) nie odbędą się . Zajęcia będą odpracowane w późniejszym terminie. Informacje umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń MOK i na naszej stronie internetowej.

Lider sekcji: Anna  Krzysztofczyk