Informacje dla słuchaczy zapisanych do Mielna i na Białoruś

Lider sekcji turystycznej informuje osoby zapisane na wycieczki  integracyjne:

  • do Mielna, że I ratę w wysokości  400 zł od osoby  należy wpłacić  do dnia 27 marca 2018 r.                            Słuchacze, którzy wpłacili niższą zaliczkę  proszeni są o dokonanie dopłaty.
  • Na Białoruś – suma wpłaconych  zaliczek  do  dnia  08 marca powinna wynosić  400 zł od osoby.
  • przy okazji wpłaty proszę przynieść wypełniony wniosek wizowy i zdjęcie do wizy, które nie może byś starsze niż 6 miesięcy.