Informacje dla uczestników wycieczek do Włoch i Łeby

Uczestnicy  wyjazdu  integracyjnego  do Włoch w terminie  od 14 do 25 maja 2014 r. zobowiązani są do wpłaty II raty w wysokości 699  zł do dnia 30 kwietnia 2014 r.                                          Wpłaty na turnus wrześniowy w wysokości 859 zł będą przyjmowane od dn. 06 maja 2014.

Uczestnicy wycieczek do Łeby ( czerwiec, sierpień 2014)  pozostałą należność w wysokości 700 zł wpłacą na miejscu.