Informacje dla uczestników wyjazdu na Białoruś , do Truskawca i Mielna

BIAŁORUŚ   16-20.04.2018

Wypełniony  wniosek wizowy   proszę złożyć u lidera sekcji  w terminie do  dn. 22 lutego 2018.

Termin wpłaty II raty  w wysokości 300  zł  upływa   dn. 22 lutego 2018 r.

TRUSKAWIEC – turnus rehabilitacyjny  07-19.06.2018

Termin pełnej wpłaty w wysokości  400 zł – upływa 15 lutego 2018 r.

Osoby, które wpłaciły zaliczkę  w wysokości 200 zł  dopłacają  różnicę.

Kwota 340 euro płatna  w gotówce w dniu przyjazdu do sanatorium  rezydentowi.

MIELNO

Zaliczkę na wyjazdy integracyjne do Mielna w turnusie czerwcowym i sierpniowym w  wysokości 400 zł należy wpłacić  do dn. 27 marca 2018 r.

                        lider sekcji: Teresa Skwarczyńska