Informacje dotyczące wyjazdu do Chorwacji

Zbiórka – parking MOK dnia  16.09.2016 godz. 4.45. Wyjazd – godz. 5.00

Dokumenty obowiązujące w podróży- ważny dowód osobisty lub paszport.

Zaleca się uczestnikom wyrobienie w NFZ Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ubezpieczenie wycieczki obejmuje:

Koszty leczenie -120000 zł

NNW             –   50000 zł

OC w życiu prywatnym – 50000 zł

UWAGA!!! Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych. Uczestnicy w zależności      od stanu zdrowia  powinni  ubezpieczyć się we własnym zakresie.