Informacje lidera sekcji turystycznej w sprawie faktur za wyjazdy integracyjne

Informujemy, że  osoby, które chcą otrzymać fakturę za pobyt  w Busku  lub

innym ośrodku wczasowym proszone są o  zgłoszenie się do lidera sekcji turystycznej

w dniach dyżurów w terminie do  15 lutego 2018 r.