Informacje sekcji turystycznej

Zainteresowanych ofertą Biura Podróży HUBTOUR do Norwegii, Paryża, Chorwacji, Bułgarii, Hiszpanii i na Sycylię proszę o kontakt z liderem sekcji turystycznej w dniach dyżurów.