INFORMATYKA

W ramach projektu ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych) dla osób w wieku 60+odbędzie się kurs komputerowy.

Pierwsze zajęcia komputerowe dla grupy zaawansowanej odbędą się dnia 03.10.2013 r.(czwartek) godz.15.00 , natomiast dla grupy początkującej odbędą się dnia 04.10.2013 r. (piątek)w sali komputerowej w Zespole Szkół im.Generała Józefa Bema ul.Parkowa7 (dawne Technikum Samochodowe).