INTEGRACYJNY TEATR ZUTW

18.01.2014 roku o godzinie 11.00 Teatr Integracyjny ZUTW w ramach spotkań integracyjnych z młodzieżą prezentował spektakl teatralny p. t .”Człowiek z bagażem” w Ośrodku Poprawczym w Zawierciu. Po spektaklu odbyło się wspólne kolędowanie młodzieży z zespołem muzycznym „Triada” ZUTW. W spotkaniu i działaniu wspierali zespoły ZUTW prezes Jan Gwizd i wiceprezes Krystyna Stankiewicz. Młodzież obdarowała nas drobnymi upominkami wykonanymi samodzielnie- przygotowała także słodki poczęstunek. Dla dziewcząt staliśmy się adopcyjnymi babciami i dziadkami. To początek naszej współpracy z młodymi dziewczynami i ich wspaniałymi wychowawcami i dyrekcją. Radość ,wzruszenie i ciepło uczuć długo będą w naszej pamięci.

Program prezentowany był przez:

Józefa Niedźwieckiego, Jadwigę Rauk, Elżbietę Wacowską-Dudek, Tatianę Cieślik, Elżbietę Kucerę, Gabrielę Semper, Władysławę Tomczyk, Halinę Michalską, Henryka Gębskiego, Krystynę Mygę – Łątkę , Annę Krzysztofczyk.

 

Jadwiga Rauk