IV MARSZ NORDIC WALKING

4Udział  w tym marszu dodał  nam nowej energii i   radości /

Zrobiliśmy  ten „pierwszy krok”, zaktywizowaliśmy się .

 Było 90 słuchaczy 

TO  SUKCES !!!!

Obowiązywał  jedynie dobry humor i chęć aktywnego, wspólnego spędzenia czasu podczas  marszu z kijkami.

Lider sekcji Anna Krzysztofczyk3  5 6 2