IV WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ZUTW

25 kwietnia 2014 odbyło się IV Walne Zebranie Sprawozdawcze  Delegatów ZUTW.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samorządowych w osobach : Pani Aleksandra Jasińska – Pełnomocnik Starosty d/s NGO,  Pani Iwona Wiklik – Pełnomocnik Prezydenta d/s NGO,  , Pan Edmund Kłósek – Przewodniczący Rady Miasta.

W Walnym Zebraniu wzięli udział również: Pani mgr Katarzyna Sienkiewicz  z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz członkowie Rady Naukowej :  Pan dr hab. inż. Stanisław Kowalik, dr nauk med. Tomasz Męcik Kronenberg, dr Beata Ziębińska.

Sprawozdanie merytoryczne złożył Prezes ZUTW Pan Jan Gwizd. Szczegółowo z uwzględnieniem działalności poszczególnych sekcji  zostało uzupełnione przez Przewodniczącą Rady Programowej Panią Krystynę Stankiewicz. Następnie sprawozdanie finansowe złożyła księgowa Pani Mirosława Szymczyk a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Pani Przewodnicząca Krystyna Saczyńska.

Po wysłuchaniu sprawozdań Walne Zebranie Delegatów  udzieliło absolutorium Zarządowi ZUTW, oceniając wysoko jego działalność.