JAK NIE MY TO KTO? /HARMONOGRAM /

Akademia WSB zaprasza seniorów / tj. osoby 50+ / na bezpłatne wykłady, warsztaty, laboratoria , które odbywają się w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku w różnych miastach diecezji sosnowieckiej , a realizowane są w ramach projektu „ JAK NIE MY, TO KTO”. Tematyka zajęć będzie bardzo różnorodna, dostosowana do potrzeb seniorów  i dotyczyła dziedzin : kultury, medycyny, przepisów, finansów, psychologii, warsztaty budowania robotów z klocków LEGO.