JOGA

Informuję, że rozpoczęcie zajęć „JOGA” odbędzie się w dniu 17 października 2012r. o godz. 17oo w Szkole Podstawowej nr 6 ul. Nowowierzbowa.

zapraszam  – lider  Jadwiga  Gwizd

zapisy w dniach dyżurów : wtorek 15oo- 17oo, czwartek 10oo – 12oo