Kolejny Certyfikat dla naszego UTW

28 maja 2015 r. na zaproszenie Fundacji HUMANITAS  3 osobowa delegacja z ZUTW :Barbara Francik, Urszula Gemel, Krystyna Stankiewicz wzięła udział w Jubileuszowych Senioraliach  w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

W programie przewidziano: przekazanie kluczy do bram miasta seniorom, występ zespołu „Senioralki” i chóru „Band in Choir z Będzińskiego UTW oraz wykład Pani Małgorzaty Zajączkowskiej.  Najważniejszym punktem tej uroczystości było wręczenie Certyfikatów Ogólnopolskiej Sieci UTW –

Z rąk Pana Rektora WSH oraz Pani Dziekan Zrałek otrzymaliśmy taki certyfikat z numerem  „14”. W treści  certyfikatu widnieją słowa”…Niniejszy dokument potwierdza przyjęcie w poczet członków Ogólnopolskiej Sieci UTW „Aktywny Senior”, powołanej przez Fundację „HUMANITAS” w Sosnowcu pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Sieć zrzesza najlepsze polskie uniwersytety trzeciego wieku, które podejmują realne i efektywne działania na rzecz włączania społecznego seniorów………”

Jest nam niezmiernie miło , że spośród ponad 450 UTW w Polsce zauważono  działania naszego Stowarzyszenia. Możemy sobie pogratulować – nasza praca nie poszła na marne.