Komunikat Zarządu ZUTW

Zarząd ZUTW podjął działania w celu odzyskania wpłat zaliczkowych od biur podróży .

Zwrot zaliczki nastąpi po otrzymaniu środków.

Informacja dotycząca formy zwrotu zaliczki zostanie Państwu przekazana telefonicznie.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1- Dz.U. poz. 568 art.15k.1 – biura podróży mają 180 dni na zwrot wpłaconej zaliczki.