KONFERENCJA w GIG-u

26 czerwca 2013 przedstawicielki naszego uniwersytetu wzięły udział w Konferencji pod patronatem Małgorzaty Handzlik – poseł do Parlamentu Europejskiego -„Starzenie się Społeczeństwa Europy Środkowej” . Była ona jednocześnie podsumowaniem międzynarodowego projektu   „Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej”.

Prezentacji projektu w części polskiej dokonała prof. dr  hab.inż. Barbara Białecka – Główny Instytut Górnictwa.Wykład otwierający konferencję wygłosiła prof. nadzw. dr Maria Zrałek- Polskie Towarzystwo Gerontologiczne- Przewodnicząca Oddziału Katowickiego. „Środkowoeuropejską Strategię Starzenia Się”- cele,wizję ,scenariusze przedstawił Ryszard Marszowski – GIG a „Implikacje Zmiany Demograficznej dla polityki społ -gosp.woj. śląskiego – dr Piotr Koj – Doradca Marszałka Województwa Śląskiego.

Najciekawsza część konferencji to „Przykład dobrych praktyk”. Dobre praktyki z zakresu rzecznictwa interesów i standaryzacji usług socjalnych dla osób starszych przedstawiła Anna Kruczek – Prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Efektywną współpracę NGO i JST na rzecz pokolenia 50 plus. „Praktyka lokalnej aktywności na przykładzie miasta Zawiercie”  zreferowała Pani Grażyna Rajczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zawiercie ds. Innowacji Społeczno Gospodarczych. Zdecydowaną większość swej prezentacji multimedialnej poświęciła pracy i osiągnięciom naszego Stowarzyszenia urozmaiconą fotografiami  z naszej działalności.

Serdecznie dziękujemy Pani Pełnomocnik za tak miłe wypromowanie naszego Uniwersytetu na tak dużym forum.

więcej zdjęć w naszej galerii