Kongres Obywatel Senior

Wiek nie jest barierą dla aktywności

 

W dniach od 17 do 19 września 2012 r.  w Parku Śląskim w Chorzowie odbył się Kongres Obywatel Senior wpisany na europejską listę wydarzeń promujących Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.    Organizatorami byli: Park Śląski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Parkowa Akademia Wolontariatu, skupiająca seniorów, którzy chcą pomagać innym. W obradach Kongresu uczestniczyli także przedstawiciele  Zarządu naszego stowarzyszenia. W pierwszym dniu wysłuchaliśmy m.in.  wystąpienia  Ireny Wóycickiej, ministra w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania.

W drugim dniu Kongresu nasi przedstawiciele uczestniczyli w Warsztatach liderów bezpieczeństwa. Śląska Policja i straż pożarna szkoliła przedstawicieli utw, jak przygotowywać zajęcia w oparciu o materiały bezpieczeństwa zamieszczane na stronie śląskiej policji. Trzeci dzień Kongresu to Konferencja pod hasłem Pozytywna Energia Pokolenia 50+. Konferencja odbyła się w   sali Parnassos  Biblioteki Śląskiejw Katowicach, a jej organizatorem było Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Przedstawiciele naszego uniwersytetu uznali ten dzień za najciekawszy. Wbrew stereotypom wierzymy, że możemy jeszcze wiele osiągnąć i na emeryturze realizować własne pasje, a przy okazji pomagać innym.Obrady otworzył Adam Matusewicz, Marszałek Województwa Śląskiego.Kluczowe działania rządu na rzecz aktywnego starzenia się przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.Inne zagadnienia poruszane w tym dniu to:

– Europejskie i krajowe działania na rzecz aktywnego starzenia się
– Unia Europejska przyjazna ludziom w każdym wieku
– Rzecznik Praw obywatelskich i solidarność międzypokoleniowa
– Intermentoring oraz zarządzanie wiekiem
– Działania sektora prywatnego na rzecz zatrudnienia
– Sytuacja osób 50+ w województwie śląskim
– Aktywni 50+ w pracy i w życiu codziennym
Na zakończenie prof. dr hab. Jan Śliżyński, prorektor i dziekan AWF, rekordzista księgi Guinessa w stójakach na rękach ,80-latek przekonywał zebranych ,że długie zdrowie powiązane jest z uprawieniem sportów,  prezentował stanie na rękach, skakał na skakance jak 15-latek i wykonywał jeszcze inne ćwiczenia, świadczące o jego doskonałej  kondycji fizycznej. Z wielką swadą opowiadał też dowcipy i anegdoty i to podkreślało także doskonałą sprawność psychiczną

Kongres miał zwrócić uwagę na sytuację seniorów w Polsce, zaproponować rozwiązania w sferze prawa, wychowania, obyczajowości, ale też miał  być świętem dla seniorów. Czy udało się to organizatorom?