KONIEC WAKACJI? GDZIE ? W OLSZTYNIE ….czemu?

 

 Senior na szlaku  -Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu 

Województwa Śląskiego w ramach małych grantów.🎓🎓🎓

Projekt przewiduje działania

1 Udział  chóru ,,Jurajskie echo” w przeglądzie twórczości senioralnej „Silver Scena”, organizowanym w trakcie Silver Silesii w dniu 20 września 2023 r. (zgłoszenia dokonane  przez formularz na stronie internetowej www.silver-silesia.pl zakładka Strefa Kultury w dniu 24.06.2023r.)

2.Organizacja i przeprowadzenie  1  wyjazdu edukacyjnego  dla seniorów 

pod hasłem ,,cudze chwalicie, swego nie znacie ……”