Konkurs !!! W każdym wieku tworzymy klimat!

Fundacja Ziemia i Ludzie, wspierana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej ogłasza

Wielki konkurs fotograficzno–plastyczny dla kreatywnych i świadomych seniorów:

W każdym wieku tworzymy klimat!

Wspomóż nas swoją pasją w walce ze zmianami klimatu!

Jeśli masz co najmniej 60 lat i rozumiesz konsekwencję zmian klimatu oraz wpływ człowieka na ten proces weź udział  w naszym konkursie.

Wykorzystaj Swój talent aby w artystycznej formie przekazać:

  • czym są zmiany klimatu?
  • jak można je ograniczyć?
  • jak się do nich zaadaptować?

Przyślij nam fotografię lub pracę plastyczną (malarską, graficzną, etc),wraz z krótkim opisem, pokazującym związek Twojej pracy z tematyką zmian klimatu.

Dwanaście najlepszych prac zostanie opublikowanych w klimatycznym kalendarzu na 2016 , a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Oprócz wartości artystycznej prac liczyć się będzie załączony opis oraz pomysłowość   w podejściu do tematu.

Dodatkowo punktowane będzie zaangażowanie  w poznanie tematyki zmian klimatu w kontekście konkursu dzieci.

Cel konkursu: podniesienie świadomości ekologicznej seniorów w zakresie zmian klimatu, antropogenicznych przyczyn zmian klimatu, sposobów zapobiegania zmianom klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu.

Rodzaj pracy: fotografia, praca malarska, grafika w tym kolaż wymienionych rodzajów, wykonana w dowolnej technice, w tym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii  np. obróbki cyfrowej.

Każda praca musi zawierać dołączony pisemny opis na maksymalnie 1800 znaków odnoszący się do tematyki ekologicznej konkursu, prezentujące pomysł .

Uczestnika   w kontekście zmian klimatycznych i/lub możliwości ich redukcji poprzez działalność człowieka.

Termin nadsyłania zgłoszeń: od 1 marca do 31 października.

Wyniki konkursu: 15 listopada 2015 roku.

Wysyłka prac: Prace wraz z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM oraz opisem należy przesyłać pocztą na adres Organizatora: Fundacja „Ziemia i Ludzie” ul. Napoleona Bonaparte 47 B, 04-965 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „KONKURS”. Prace w formacie cyfrowym w formacie A5, (14,8 x 21,0 cm), 1748 x 2480px, rozdzielczość 300 dpi, na czytelnej i otwierającej się płycie CD lub DVD, prace w formacie niecyfrowym w oryginale.