Kreatywni działacze ZUTW na edukacyjnych zagranicznych mobilnościach

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pn. „Kreatywni działacze ZUTW na edukacyjnych zagranicznych mobilnościach” (2023-1-PL01-KA122-ADU-000135389) dofinansowany przez Unię Europejską.

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2023 – 31.07.2024.

W ramach projektu przewidziano także udział 7 dorosłych słuchaczy ZUTW w grupowej mobilności w Czechach. Grupie towarzyszyć będzie 2 przedstawicieli kadry ZUTW.

Partnerem w tym działaniu jest Kulturní zařízení Ostrava – Jih, p.o. z Czech. Organizacja, przy wsparciu Powiatu Miejskiego Ostrava, oferuje niezawodowy program edukacji ustawicznej dla osób w wieku 55+.

Mobilność trwała będzie 5 dni (+2 dni podróży).
Grupowa mobilność dorosłych uczących się ma na celu poznanie zasad, metod i narzędzi kształcenia, prowadzenia zajęć dla osób dorosłych w Czechach i możliwość wykorzystania ich we własnej ofercie edukacyjnej.

Grupa polskich słuchaczy każdego dnia mobilności będzie spotykała się ze słuchaczami z czeskiego UTW, by wzajemnie się uczyć i poznawać w jaki sposób prowadzone są zajęcia dla osób dorosłych w obu organizacjach.
W trakcie spotkań uczestnicy będą rozmawiać również na tematy dot. włączania społecznego, różnorodności, dyskryminacji, ulegania stereotypom, uczestnictwa w społeczeństwie.
Udział w grupowej mobilności to szansa na zwiększenie kompetencji kluczowych uczestników, szczególnie w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i obcym, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.
Dla każdego uczestnika projektu wyjazd do innego kraju to możliwość nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów, zwiększenia świadomości międzykulturowej, postawy otwartości i tolerancji.
Przed wyjazdem uczestnikom zostanie zapewnione wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się.

Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w kraju, do którego wyjadą. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.
Zwieńczeniem mobilności będzie otrzymanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w działaniach, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM

Maria Grabowska – koordynator projektu

Macioł  Grażyna– asystent koordynatora

Maria Rubik- skarbnik

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 2024