Erasmus +

Aktywni seniorzy bez granic

Fundusz Inicjatyw Lokalnych rozpoczyna realizację kolejnego projektu mobilnościowego pn. „Aktywni seniorzy bez granic”. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Zawierciańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (ZUTW) oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łazach (UTWŁ). Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”. Dofinansowanie projektu wynosi 100 513,54 PLN.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji komunikacyjno-cyfrowych oraz kompetencji językowych kadry edukacyjnej 12 przedstawicieli konsorcjum poprzez odbycie 7-dniowego kursu w Hiszpanii, na Teneryfie. Organizacją pobytu zajmie się partner projektu – firma IFOM, mająca swoją siedzibę we Włoszech. Nabycie umiejętności zarządzania mediami komunikacyjnymi przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań każdej z organizacji, do poszerzenia grona ich odbiorców oraz uczestników działań, jak również wzmocni nowoczesny wymiar konkurencyjności organizacji poprzez aktywne uczestnictwo w przestrzeni Internetu.

 

Wyjazd na kurs zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennej komunikacji. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w Hiszpanii. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.

Z osobami wyjeżdżającymi na kurs zostanie podpisana umowa, a nabyte umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty Europass Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez organizację partnerską.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, kieszonkowe zostaną pokryte z budżetu projektu.

Formularz zgłoszeniowy    Regulamin rekrutacji uczestników do projektu