wiersz z wczasów

wiersz z wczasów

pożegnalny wiersz napisany przez Panią Zofię Nowak