„Mam prawo wiedzieć i działać”

Zakończył się  projekt „Mam prawo wiedzieć i działać” pilotowany  przez Fundację

„Ziemia i Ludzie”,

W  ZUTW  powstała   SEO   czyli Sekcja   Edukacji Obywatelskiej . Korzystałam  przy zakładaniu sekcji  z informacji  zawartych  w poradniku Jak działać skutecznie? /Poradnik Lidera lokalnego/ .

Członkowie Sekcji Edukacji Obywatelskiej nabyli wiedzę   z e-learningu „Mapuj aby zmieniać” – który uczy jak skorzystać z intuicyjnej techniki mapowania  pozwalającej    rozpoznać problem w przestrzeni lokalnej oraz  z szeregu  poradników z sieci miedzy innymi  z Podręcznika Seniora – lidera lokalnych inicjatyw oraz  z Poradnika Inicjatywa Lokalna – krok po kroku – Sieć SPLOT .

Wspólnie z uczniami II LO im Heleny Malczewskiej w Zawierciu stworzyliśmy wizję rewitalizacji  Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza.

Powstał  projekt inicjatywy lokalnej  o tytule  ,,PIĘKNE PARKOWE WIDOKI NA BOKI” Opiera się on na  aktywnych  formach  edukacji  , na czynnym  włączeniu się uczniów w zbieranie informacji dotyczącej swojej miejscowości .Wymaga kontaktów i współpracy nie tylko z administracją samorządową i instytucjami państwowymi, ale również ze społecznością lokalną, która jest „gospodarzem” przestrzeni publicznej.

NASZE    przemyślenia po zakończeniu   projektu


Podstawą  wszelkich działań  jest wiedza ,która  zmotywowała grupę ludzi do  stworzenia Sekcji Edukacji Obywatelskiej w ZUTW.

SEO może  pobudzić  ruch  społeczny  w mieście spowodować  lokalne działania na rzecz ochrony środowiska, przełamać  bariery bezradności środowiska lokalnego.

Włączenie  młodych ludzi do  udziału   w tym projekcie  sprzyjało  podniesieniu ich świadomości ekologicznej .

Koordynator   projektu Maria Grabowska