Medycyna holistyczna

Uwaga !

  Zajęcia  medycyny holistycznej w dniu 27 stycznia 2014 r. nie odbędą się z przyczyn od nas niezależnych

Kolejne zajęcia odbędą się dnia 3 lutego 2014 r.

                                                      Lider sekcji Grażyna Sikora