Medycyna holistyczna

Planowane terminy spotkań sekcji medycyna holistyczna w I semestrze roku akademickiego 2015/2016  w sali posiedzeń  Urzędu Miasta

19.10.2015  –  godz.10,00  –  12,00

  9.11.2015  –  godz. 10,00  –  12,00

  7.12.2015  – godz.  10,00  –  12,00

11.01.2016  – godz.  10,00  –  12,00

Rada Programowa ZUTW zastrzega sobie prawo zmian terminów zajęć

                                                Lider sekcji Grażyna Sikora