MEDYCYNA HOLISTYCZNA

Lider grupy Grażyna Sikora zaprasza na spotkania z Medycyny Holistycznej w drugim semestrze w dniach:
8.o4.2013r. godz.10.00 – 11.30 sala nr 203
15.04.2013r. godz. 10.00 – — // — // —
22.o4.2013r. godz. 10.00 – — // — // —
w w/wterminach zajęcia odbędą się dla wszystkich grup.
Kontynuacja zajęć w grupach będzie realizowana w nowym roku akademickim.