Nauka dla seniora PISZĄ O NAS W http://www.zawiercianin.pl

Nauka dla seniora

data dodania: 2017-05-30 09:20:41

Człowiek uczy się przez całe życie i w każdym wieku może naukę podjąć.Taka dewiza przyświeca Zawierciańskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, który pragnął zrealizować projekt podnoszący kompetencje dziennikarstwa prasowego u seniorów w wieku 60+.

Czy się udało? UTW zgłosił swój projekt do programu Działaj Lokalnie wdrażanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Program Działaj Lokalnie ukierunkowany jest na wspieranie i pomaganie ludziom, grupom, społecznościom bez względu na wiek. Swoją szansę dostali zatem i seniorzy!

Koordynatorką projektu pt: „Abecadło gryzipiórka” była Pani Maria Grabowska. „To projekt dla seniorów, którzy pragnęli sprawdzić się w profesji dziennikarskiej. Stał się kontynuacją działań naszego stowarzyszenia. Dał szansę słuchaczom UTW by zaznajomili się z tajnikami dziennikarskimi. Efektem końcowym było opracowanie tekstów, które zamieszczone zostały na stronach opracowanego przez słuchaczy kalendarza na rok 2017” – przyznała.

Warsztaty dziennikarskie obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną, przeprowadziła je dziennikarka Kuriera Zawierciańskiego. Efekt pracy został uwieczniony na stronach kalendarza, którego celem jest ukazanie i wzmocnienie wizerunku stowarzyszenia.

Dziennikarstwo nie jest prostą sztuką. Seniorzy podczas trwania warsztatów musieli pojąć wiedzę z zakresu podstaw dziennikarstwa prasowego, selekcjonowania i hierarchizacji informacji, operowania stylem dziennikarskim, tworzeniem tekstów informacyjnych oraz publicystycznych, a także opracowaniem tekstów do kalendarza.

Osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku miały także możliwość zapoznania się z tajnikami fotografii, wymogach, które musi spełniać zdjęcie, aby można je było opublikować, czym jest kadrowanie zdjęcia oraz jak stworzyć szatę graficzną kalendarza.

„Od 2013 roku Program na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wdraża Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Dało to zupełnie nowe możliwości lokalnej społeczności. Dzięki programowi mieszkańcy Jury zyskali nowe narzędzia do rozwiązywania lokalnych problemów i działań na rzecz budowania dobra wspólnego” – mówi Pan Paweł Abucki, który pełni stanowisko prezesa Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Program nie jest obwarowany zatem ograniczeniami, co do wieku, grupy docelowej, rodzaju podejmowanej przez nią aktywności.

Seniorzy ze względu na specyfikę swojego wieku oraz fakt, że często ich potrzeby społeczne i dalsza chęć bycia aktywnym są zrzucane na dalszy plan, doceniają organizowane dla nich przedsięwzięcia. W starszym wieku chcą i mają prawo nadal być pełnoprawnymi, korzystającymi z życia, nauki i rozrywki członkami społeczeństwa.