NEWSWEEK !!!!!! W Zawierciu działa Wytwórnia bajek .

 

Odwiedzamy PONOWNIE krainę KAMI -SHIBAI !

 

Adres wytwórni to MSP nr 5 im A. Mickiewicza w Zawierciu !!

10 listopada 2017 r odbyły się pierwsze warsztaty drugiej grupy międzypokoleniowej w  tej krainie .

Senioriny z tej grupy animować będą razem z dziećmi legendę

,, O czarnym psie, duchu z Ogrodzieńca ” .
Czytały dzieciom …………
Wiele lat temu zamek w Ogrodzieńcu dostał się we władanie kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego.
Był to człowiek niezwykle zamożny, ale jednocześnie bardzo chciwy i bezlitosny…………..itd……………………………….
Pierwsza strona legendy
już wykonana …zobaczcie jak dzieci obudziły swoją wyobraźnie …

Warsztaty realizowane w ramach projektu pn ,,SOBIE POTRZEBNI ” sfinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020