NORDIC WALKING

2-NordicWalkingZajęcia z nordic – walking   zaczynamy

30 marca /środa/ od 14 .30

zawiadamia  słuchaczy  lider sekcji 

A. Krzysztofczyk