Nowy Zarząd ZUTW

Dnia 12 maja 2015 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu Zarząd przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu – Jan Gwizd

Wiceprezes  –      Krystyna Stankiewicz

Wiceprezes  –      Maria Grabowska

 Sekretarz –         Jadwiga Maciążek-Matysik

Skarbnik –           Maria Rubik

Członkowie –       Teresa Skwarczyńska

                                 Ewa Dębiec

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Grażyna Macioł

Krystyna Saczyńska

Dorota Sołtysik