Finansowe

analiza-finansowa

            Przychody z działalności statutowej:

 

przychody ze składek członków                                                   28.695,00
przychody z darowizn                                                                      4.773,00
z tego przychody 1%                                                                       1 .673,00
przychody z dotacji CIL                                                                  2.654,81
przychody z dotacji U.M. Z-cie na olimpiadę                                 1.750,00
przychody z dotacji U.M. Na Juwenalia                                          2.870,00
przychody ze Starostwa Powiatowego na Juwenalia                       1.000,00
 
przychody z wpłat własnych na Juwenalia                                       1.830,00
przychody z dotacji U.M. Z-cie i Starostwa Piknik Retro                4.934,66
 
przychody z dotacji Starostwa Powiatowego na projekt Zawody Międzypokoleniowe
                                                                                                          2.700,00
pozostałe przychody( z działalności odpłatnej)                             37.863,40
pozostałe przychody operacyjne                                                           1,49
 
            RAZEM                                                                              89.072,36

 

Uwaga:

w 2015 roku  otrzymano dotację Ę w wysokości 10.200,00 która z uwagi na okres trwania

projektu Stół Międzypokoleniowy dłuższy niż 6 miesięcy będzie uwzględniony

w przychodach 2016 roku po potrąceniu kosztów poniesionych w2015 roku

w wysokości 1.868,87 zł.

 

 

 

Koszty realizacji zadań statutowych
 
koszty realizacji dotacji CIL                                                 1.490,18
koszty realizacji Olimpiady w Łazach                                   3.043,06
koszty realizacji Juwenalia                                                    7.572,61
koszty realizacji Piknik Retro                                                7.924,95
koszty realizacji Międzypokoleniowe Zawody Sportowe    4.590,07
 
koszty realizacji projektu Kod Kulturowy                            1.400,93
koszty administracyjne                                                         24.453,89
koszty pozostałe (dot. działalności odpłatnej)                     37.863,40
 
RAZEM                                                                                        88.339,09         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi                                733,27 zł
 
Stan kasy na 31.12.2015 roku wynosi:                                           702,78  kasa główna
                                                                                                           305,30 kasa Ę
                                                                                          razem      1.008,08 zł
 
Saldo na rachunkach bankowych na 31.12.2015 roku wynosi:
                                                                                       13.769,33 rachunek podstawowy
                                                                                        8.199,68 r-k pomocniczy Ę
                                                                                  razem    21.969,01
 
            Stan funduszu statutowego                              9.677,50    zł