ZMIANY

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi                                733,27 zł
 
Stan kasy na 31.12.2015 roku wynosi:                                           702,78  kasa główna
                                                                                                           305,30 kasa Ę
                                                                                          razem      1.008,08 zł
 
Saldo na rachunkach bankowych na 31.12.2015 roku wynosi:
                                                                                       13.769,33 rachunek podstawowy
                                                                                        8.199,68 r-k pomocniczy Ę
                                                                                  razem    21.969,01
 
            Stan funduszu statutowego                              9.677,50    zł