Odżywianie w wieku dojrzewania

Ojej   ……….. się działo  w  tej   szkole !!

Szkole Podstawowej Nr  5   w dniu  9  kwietnia 2014 roku  odbyła się  prezentacja  multimedialna wraz  z  pogadanka na temat

,, Odżywianie w wieku dojrzewania,,

Przeprowadzona   była bardzo ciekawie  dla uczniów trzech klas piątych  przez Panią Jadwigę Maciążek -Matysik z grupy ,,Spinacz ”

Z prezentacji multimedialnej   uczniowie  dowiedzieli się  jakie jest optymalne pożywienie człowieka, jakie są składniki  odżywcze  i jaka ich rola w  zywieniu.

Zapoznali się z piramida zdrowego żywienia i sposobem policzenia . wskaźnika  BMI (Body Mass lndex).

Bardzo  dużo emocji wśród  uczniów  wzbudziło   policzenie   tego wskaźnika   .

Każdy uczeń indywidualnie miał policzyć  własne BMI ,potem sprawdzić  jego wartość na diagramie

Ogromna ilość uczniów  poddała  bez stresu pomiarowi  ciśnienie krwi  aparatem  z mankietem  zakładanym na ramię.

Wynik pomiaru ciśnienia tętniczego zapisywany na kartce porównany był z odpowiednimi tabelami norm.

Proszę zobaczyć  nasza akcję  na załączonych zdjęciach.

Dziękuje   ogromnie   ZA PROFESJONALIZM  w  przeprowadzeniu tej akcji  członkom,, Spinacza’’

Lider grupy     -Maria Grabowska