.„Paszport zdrowego seniora”

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego poinformował , że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych powiatu zawierciańskiego dokonano wyboru ofert i na ich realizację przyznano wsparcie finansowe.
Obszar II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz Ochrona i promocja zdrowia.
1.„Paszport zdrowego seniora”
ZAWIERCIAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
otrzymał dofinansowanie ..💪💪💪✌️✌️✌️