Piknik u Carringtonów.

Ważne

Maksymalna  ilość osób na Pikniku u Carringtonów  to 230 .

Słuchacze  wpłacają kwotę 10zł    

Osoby towarzyszące  nie należące do ZUTW  kwotę 20 złotych .

 

Wpłaty    przyjmowane  w biurze pokój 325  MOK  w godzinach dyżurów.