Podziękowania od Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego

Na  skrzynkę mailową  ZUTW wpłynęły  zamieszczone poniżej   podziękowania od Pani Poseł  do Parlamentu Europejskiego – Małgorzaty Handzlik:

W związku z zaufaniem, którym obdarzyli mnie Państwo

w trakcie reprezentowania województwa śląskiego w Parlamencie Europejskim,

pragnę serdecznie podziękować za całość współpracy, jaka miała miejsce w okresie,

gdy pełniłam funkcję Posła do Parlamentu Europejskiego.

Jestem niezwykle wdzięczna za okazaną życzliwość, otwartość, jak również pełną gotowość do współpracy z Państwa strony. Dobre relacje, chęć porozumienia i znalezienia konsensusu w każdej sytuacji są drogą do rozwiązywania wszelkich problemów i trudności zarówno na szczeblu regionalnym jak i międzynarodowym.

Mam pewność, że dzięki okazanej życzliwości udało nam się zrealizować razem

wiele wartościowych projektów. Czuję się zaszczycona, że mogłam poznać

tak wielu wspaniałych ludzi i współpracować z Państwem.

Praca w Parlamencie Europejskim, którą miałam zaszczyt wykonywać dzięki decyzji mieszkańców Ziemi Śląskiej dawała mi dużo satysfakcji.

Jako reprezentant naszego Regionu starałam się pracować wydajnie i sumiennie,

a zdobyte w trakcie pracy doświadczenia dobrze wykorzystywać

z korzystnym efektem dla mieszkańców naszego regionu.

Dziękuję Wam za szansę i zaufanie, którymi mnie obdarzyliście.

Bardzo cenię sobie działania, które razem udało nam się urzeczywistnić,

dając przy tym dużo radości sobie wzajemnie, jak i całej społeczności.

Ze swej strony życzę Państwu dalszych sukcesów w realizacji planów zawodowych

i społecznych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dziękuję Państwu za wyjątkowe chwile, spotkania, podejmowane wspólnie inicjatywy. Wyrażając nadzieję na kontynuację naszej dotychczasowej współpracy

po zakończeniu mojej kadencji w Parlamencie Europejskim,

życzę Państwu dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Naszego Regionu.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Handzlik

Poseł do Parlamentu Europejskiego